Víno z Maďarska

Víno z Maďarska

Stejně jako u nás, i maďarské vinařství trpělo dlouhou dobu totalitním režimem a dříve obdivovaná vína díky mizerné kvalitě ztratila na své reputaci. Avšak díky experimentům se smíšenou ekonomikou již za vlády komunismu proběhla privatizace po roce 1989 bez vážných sociálních otřesů a bylo podstatně snadnější přitáhnout zahraniční investory, kteří pozvedli úroveň místních vín. První…

Víno z Německa

Víno z Německa

Německo je zemí převážně bílých vín. Místní klimatické podmínky nabízejí velmi chladné prostředí, což dává vzniknout velmi jemným a charakteristickým vínům. Na tomto území začali pěstovat révu již před dvěma tisíciletími Římané. Kolébkou německého vinařství je údolí Rýna a Mosely. Jedná se o jednu z nejsevernějších vinařských oblastí Evropy. Dnes mají ve vinařském světě některá německá vína pro svoji jedinečnost…

Víno z Francie

Víno z Francie

Pěstování révy a výrobu vína přinesli do Galie Římané. V roce 1983 bylo ve Francii kolem 1 100 000 hektarů vinic a produkovala 68 000 000 hektolitrů vína. Roční spotřeba vína byla v sedmdesátých letech 121 litrů na osobu a dle statistik v roce 1983 již „jen“ 85 litrů. Ve středověku se produkce soustředila do okolí klášterů, neboť mniši víno potřebovali během mše….

Víno z Bulharska

Víno z Bulharska

Na území Bulharska se vinná réva pěstuje už od antických dob. Podle Plinia bylo pěstování vinné révy zavedeno králem Eumolpem, který byl původem Thrák. Bulharsko ročně vyprodukuje více než 1 000 000 tun hroznů a 4 000 000 hektolitrů vína, přičemž spotřeba na osobu je kolem 21 litrů. Bulharské vinařské oblasti jsou rozděleny do pěti hlavních oblastí:  Podunajská nížina –…

Víno z Chile

Víno z Chile

Začátky pěstování vinné révy v Chile spadají do 16. století, kdy do země přišli španělští kolonizátoři. Mniši, kteří přišli s vojáky, začali obracet zdejší obyvatele na křesťanskou víru. Pro bohoslužby potřebovali víno a proto založili první vinice. O další rozšíření se zasloužili v 19. století přistěhovalci z Evropy. Mezi nimi přišel v roce 1874 do Centrálního…